Dyrektor

 • Anna Górska 

Dział księgowości

 • Barbara Okrzesa-Laskowska – główny księgowy
 • Aneta Kukułka – starszy księgowy
 • Magdalena Ćwik – starszy księgowy

Dział pomocy dziecku i rodzinie

 • Aneta Żmuda-Zielińska – kierownik działu

Stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego 

 • Anna Zając – starszy pracownik socjalny

Stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, program Rodzina 500+, program „Dobry start” 

 • Aleksandra Kuczek – specjalista pracy z rodziną

Stanowisko ds. usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy 

 • Przemysław Romanowicz – psycholog (czw. 9:00-15:30, pt. 8:00-11:30)

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
• Małgorzata Kędzior – kierownik zespołu

Stanowisko ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 • Marta Ćwik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Dorota Kumorek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Iwona Bysiek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Joanna Grochola – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Tatar – aspirant pracy socjalnej
 • Paulina Sołtys – aspirant pracy socjalnej

Stanowisko ds. pomocy stacjonarnej i mieszkań chronionych

 • Janina Kądziołka – starszy inspektor

Stanowisko ds. kadrowo – organizacyjnych i szkoleń

 • Anna Gajcy – inspektor

Stanowisko ds. uchodźców i repatriantów

 • Monika Chrobak – inspektor

Stanowisko ds. obsługi Centrum

 • Wioleta Pustuła – inspektor

Stanowiska ds. osób niepełnosprawnych

 • Marta Mizera – inspektor

Turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu

 • Paweł Gajdur – inspektor

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

 • Anna Duraczyńska – pomoc administracyjna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Aleksandra Hudyka – przewodnicząca
 • Magdalena Krupa – sekretarz
 • Katarzyna Górka-Bujak – pracownik socjalny
 • Anna Szczurek – pomoc administracyjna