Pomoc rodzinom zastępczym, umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, udzielanie porad psychologicznych, pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc repatriantom i cudzoziemcom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie


ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
tel. (014) 621 56 83, fax (014) 688 91 22
e-mail: pcpr@powiat.tarnow.pl